Tři bratři od kočičky, kterou majitelé nedali včas kastrovat.