Esterka chudinka, které se někdo zbavil, schovávala se pod auty, byla vyhublá, špinavá a s kýlou..